Ajalugu

Medendi loodi 2003. aastal Tallinnas Aina Saarma ja Ave Kaljula eestvedamisel. See aeg on pea sama pikk, kuivõrd koduõendusteenust on üldse Eestis iseseisvalt võimalik pakkuda. 

Esialgu tegutsesid meie koduõed vaid Tallinnas. Tänaseks on meie tegevuspõld laienenud ka Tallinna ümbrusesse. 

Medendi põhitöötajad on olnud Eesti Õdede Liidu Koduõdede Seltsingu sünni juures ning on kuulunud selle juhatusse, olnud abiks paljude koduõdede tööd puudutavate dokumentide ette valmistavates töögruppides nii Sotsiaalministeeriumis kui Haigekassas.

2003. aastast kuulub koduõdede hulka hulk tublisid ning tegusaid oma ala spetsialiste. 

Siinkohal olgu ära märgitud kõik Medendi endised töötajad:
Ulve Veersoo, Ene Ehasalu, Janne Kukk, Ingrid Liin, Urve Martinson, Marika Jõgiste, Olga Villemson, Maria Kallio.

Pilte Medendi avamisest 2003. aastal.